Tollivormistamine
Uudised

 

Kaupade tollivormistamine on kompleks toiminguid, mis seonduvad dokumentide kontrollimise ja ettevalmistamise, deklareerimise, kaupade deklaratsiooni tolliorganile kirjalikult või elektrooniliselt esitamisega, samuti tollikontrolliga ja kaupade läbilaskega kooskõlas vastava tolliprotseduuriga.

 

Kaupade tollivormistamine nõuab dokumentide hoolikat läbitöötamist, tolliseadustiku erisuste ja kohaldamise praktika tundmist, samuti kehtivate tolliorganeid puudutavate õigusaktide nõuete ülitäpset täitmist, sealhulgas deklaratsiooni ja sellega seotud dokumentide tehnilist täitmist.  

 

Deklarandil tuleb täita palju tollialastest õigusaktidest tulenevaid formaalsusi ja kohustusi. Ülesande muudab keeruliseks tohutu informatsioonihulk, olemasolevad tõlgendused ja viited siseriikliku tolliseadusandluse normidele ja õigusaktidele. Lisaks sellele muudetakse ja täiendatakse üksikuid seadusi, võetakse vastu uusi õigusakte ja jõustuvad seadusandluse täiendused.

 

Sõltumata väliskaubandusliku tehingu objektiks olevate kaupade iseloomust, on kõige õigem otsus pöörduda tollivormistamises abi saamiseks suurte töökogemustega tolliesindaja poole, kes võtab vastu tolliorganite esmase informeerimise ja kaupade elektroonilise deklaratsiooni.

 

Pöördudes professionaalide poole, vabastab tellija-ettevõte ennast vajadusest organiseerida ja teostada keerulist kaupade tollivormistamist, aga ta saab ka juurdepääsu kõige kaasaegsemale infotehnoloogiale.

 

Üldjuhul osutub tolliküsimus pahatihti üheks kõige delikaatsemaks küsimuseks sisseveo korralduses. Omades soliidset kogemust selles valdkonnas, osutame me koormate tollivormistamises konsultatsiooniteenust.

 

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et ettevõttel ZAO KHPP on võimalus teostada koormate saatmist ja vastuvõtmist raudteetranspordiga kõikidele organisatsioonidele, nii Venemaal kui Euroopas. Meie abiga lühendate tolliprotseduuridele kuluvat aega ja säästate märkimisväärselt oma närvirakke.

 

ZAO KHPP teostab:


• dokumentide kontrolli ja ettevalmistust, tolliorganite eelnevat teavitamist,

   kaupade deklareerimist kirjalikult ja elektrooniliselt;

 

• kaupade ja sõidukite esitamist tollitöötajatele;

 

• tollimaksete tasumise kontrolli;

 

• klientide konsulteerimist tolliseadusandluses, osutab vajalikke teenuseid

  dokumentide ettevalmistamiseks, tollikontrolliks ja tollivormistamiseks;

 

• klientidele imporditavate ja eksporditavate kaupade tariifse ja mittetariifse reguleerimise

  meetmete kohta informatsiooni esitamist, tollimaksudeks maksmisele

  kuuluva summa kindlaksmääramist;

 

• klientide huvide esindamist tolliorganites;

 

• tollikontrolli all olevate koormate vedu ja kaupade toimetamist lõpptarbijale pärast läbilaskmist.

 

 

Ettevõte „ZAO KHPP“ hoiab paindlikku hinnapoliitikat. Tollivormistamise lõplik maksumus määratakse kindlaks igal juhul individuaalselt.

 

See sõltub esmajärjekorras tehtud töö keerukusest, mahust ja tähtaegadest. Lisaks sellele mõjutavad tollivormistamise hinda veose iseloom, kauba nomenklatuur, valitud tolliprotseduur, veo kaugus ja suund, kaubapartii kaal ja maht ning rida teisi tegureid.

 

 

Kas on küsimusi? Pöörduge meie töötajate poole: info@khpp.ru

 

 
 
23.11.14
Paberi sissevedu Venemaal...
Olles töötanud rohkem kui 20 aastat üle kogu Venemaa, pakume me oma klientidele kõrgeklassilist teenust. Veotranspordi teostamiseks vajataks...
03.11.14
Söödafosfaadiga kauplemin...
Tänapäeval on Venemaa agrotööstuskompleksi struktuur küllaltki mitmekülgne. Loomakasvatus on selle lahutamatu osa. Tootlikkuse suurendamisek...